Zakladateľská listina a jej úplné novelizované znenia

Zakladateľská listina z 3. decembra 2003

Zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením...

Úplné znenie Zakladateľskej listiny z 20.9.2006

Zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzeným (úplné...

Úplné znenie Zakladateľskej listiny z 11.9.2007

Zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzeným (úplné...

Úplné znenie Zakladateľskej listiny z 15.11.2010

Listina poskytnutá zo zbierky listín Obchodného registra Okresného súdu Banská...

Úplné znenie Zakladateľskej listiny z 23.11.2012

VYHOTOVENÉ ÚPLNÉ ZNENIE z 23. novembra 2012 Zakladateľskej listiny...

Úplné znenie Zakladateľskej listiny z 29.5.2015

ÚPLNÉ VYHOTOVENÉ ZNENIE Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. z...

Úplné znenie Zakladateľskej listiny zo 6.8.2016 (diskvalifikované súdom)

ÚPLNÉ VYHOTOVENÉ ZNENIE Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. zo 6....