Logo Spravodajca Hont Medik sro rocnik 2018

       

Č. vydania

Č. predpisu(ov)

Účinnosť od

Zmeny

1/2018

1/2018 Sp.

1.5.2018

 

2/2018

2/2018 Sp.

1.8.2018

3/2018 Sp.

3/2018

3/2018 Sp.

1.11.2018

 

Overenie pravosti a platnosti kvalifikovaného elektronického podpisu (QES) možno po stiahnutí dokumentov vo formáte PDF a následom využití služieb bezplatnej webovej stránky dostupnej na tomto odkaze: ZEP bez hraníc.

Sťahovanie dokumentov je určené výlučne pre vyššie uvedené overovania. Nesmie sa ním neoprávnene zasiahnuť do autorských práv spoločnosti Hont Medik s.r.o. k symbolom, ku grafických prvkom, k logám a iným dielam objektívne vyjadreným v zmyslovo vnímateľnej podobe obsiahnutým v dokumentoch vo formáte PDF - určených iba na predmetné overovanie.