Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii.

10

ROZHODNUTIE

z 1. apríla 2019

o odstránení chyby v smernici č. 6/2019 Sp., ktorou sa novelizuje smernica č. 1/2019 Sp.
o zozname zdravotných výkonov a ich cenníku v znení smernice č. 4/2019 Sp.

 

Podľa čl. 10 ods. 4 písm. k) Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení z 30.8.2016 vydávam toto rozhodnutie:

 

Čl. I

V názve smernice č. 6/2019 Sp., ktorou sa novelizuje smernica č. 1/2018 Sp. o zozname zdravotných výkonov a ich cenníku v znení smernice č. 4/2019 Sp. sa odstraňuje chyba v tom zmysle, že namiesto „1/2018“ má správne byť „1/2019“.

 

Čl. II

Toto rozhodnutie sa zverejní v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. plným znením.

              

Čl. III

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia (zverejnenia) v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.

 

MUDr. Vladimír Hacek v. r.
konateľ Hont Medik s.r.o.

(Tento dokument bol podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom).

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

1. apríl 2019