Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii.

2

PÍSOMNÉ ROZHODNUTIE

z 29. marca 2017

o schválení zostavenej riadnej individuálnej účtovnej

závierky spoločnosti Hont Medik s.r.o. za rok 2016

 

Podľa § 125 ods. 1 písm. b) a § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka prijímam toto písomné rozhodnutie:

 

  1. schvaľuje sa riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti Hont Medik s.r.o. za rok 2016 tak, ako bola zostavená dňa 29.3.2017;

 

  1. toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňa 29.3.2017.

 

 

 

MUDr. Vladimír Hacek v. r.

jediný spoločník spoločnosti Hont Medik s.r.o.

Tento dokument bol podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP / QES).

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

17. apríl 2017