Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

3

DEKRÉT

z 9. marca 2015,

ktorým sa zrušuje dekrét č. 28/2013. Sp. o cenách

a cenotvorbe v spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

Podľa čl. 3 ods. 6 písomného rozhodnutia č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. vydávam tento dekrét:

 

§ 1

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa:

dekrét č. 28/2013 Sp. o cenách a cenotvorbe v spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

§ 2

Vyhlásenie (zverejnenie) tohto dekrétu

Tento dekrét sa povinne vyhlási zverejnením jeho plného znenia v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.

 

§ 3

Účinnosť

Tento dekrét nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia (vyhlásenia) podľa § 2.

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

9. marec 2015