Por. č.

Názov

Účinnosť

 

1/2015

 

Písomné rozhodnutie - schválenie cenníka poskytovaných zdravotných výkonov01.02.2015

do: 04.02.2015
2/2015 Opatrenie, ktorým sa vydáva cenník zdravotných výkonov poskytovaných spoločnosťou Hont Medik s.r.o. a neuhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
05.02.2015
     

3/2015

Dekrét, ktorým sa zrušuje dekrét č. 28/2013 Sp. o cenách a cenotvorbe v spoločnosti Hont Medik s.r.o.

09.03.2015

     

4/2015

Dekrét o zmenách a šekoch a ich používaní v podmienkach spoločnosti Hont Medik s.r.o.

01.05.2015

     
5/2015 Smernica o cenníku všetkých zdravotných výkonov poskytovaných spoločnosťou Hont Medik s.r.o., o zozname zdravotných výkonov poskytovaných pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré spoločnosť Hont Medik s.r.o. poskytuje a pri ktorých môže požadovať úhradu a o úhradách poskytovanej zdravotnej starostlivosti (úhradová smernica) 01.06.2015
     
6/2015 Písomné rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Hont Medik s.r.o. o zmenách Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. a o zrušení písomného rozhodnutia č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. 29.05.2015
     
7/2015 Úplné vyhotovené znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. z 29. mája 2015 29.05.2015
     

 

logo rocnik 2015