43

OZNÁMENIE

konateľa spoločnosti Hont Medik s.r.o.

o uložení vyhotoveného úplného znenia z 23. novembra 2012 Zakladateľskej listiny

spoločnosti Hont Medik s.r.o. a Stanov obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. do Zbierky 

listín Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica

 

Konateľ spoločnosti Hont Medik oznamuje, že po ním odoslanej urgencii Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica uložil dňa do Zbierky listín k registrovému zápisu číslo 8812/S - Zbl.:

a) 26. novembra 2012 vyhotovené úplné znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. vyhotovené 23. novembra 2012;

b) 27. decembra 2012 Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. zo 7. decembra 2012.

 

Podľa § 27 ods. 3 druhej vety Obchodného zákonníka obsah listín, ktorých zverejnenie zákon ustanovuje, je účinný voči tretím osobám odo dňa, keď volo zverejnené oznámenie o uložení listín do zbierky listín.

 

V Krupine 13. decembra 2013

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

13. september 2013