25

 

OZNÁMENIE

 

konateľa spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

o prijatí rozhodnutia č. D-01/2013 - Z3 z 12. apríla 2013

o dopyte na dodanie nového automobilu pre spoločnosť Hont Medik s.r.o.

  • Konateľ spoločnosti Hont Medik s.r.o. podľa § 13 ods. 1 a § 134 Obchodného zákonníka prijal dňa 12. apríla 2013 rozhodnutie č. D-01/2013 - Z3 o dopyte na dodanie nového automobilu pre spoločnosť Hont Medik s.r.o.
  • Toto rozhodnutie ustanovuje, že podnik zakúpi lízingovou formou nové osobné cestné motorové vozidlo v celkovej obstarávacej cene do 29 tis. euro.
  • Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia tohto oznámenia v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o., t.j. 13. apríla 2013.
  • Do uvedeného rozhodnutia možno nazrieť v administratívnych hodinách Riaditeľstva Hont Medik s.r.o. v sídle riaditeľstva - v Krupine, Ul. 29.augusta 611/6, 963 01.

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

13. apríl 2013