Por. č.

Názov

Účinnosť

 

1/2013

 

Dekrét Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

15.01.2013

do

31.12.2017

 

2/2013

 

Dekrét o Riaditeľstve Hont Medik s.r.o.

 

15.01.2013

do

31.12.2017

 

3/2013

 

Dekrét o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

15.01.2013

do 30.09.2014

 

4/2013

 

Dekrét Mzdový poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

15.01.2013

do 31.12.2014

 

5/2013

 

Dekrét o preukazoch spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

15.01.2013

do 14.05.2013

 

6/2013

 

Dekrét Rozhodovací poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

15.01.2013

 

7/2013

 

Oznámenie o vydaní smernice č. 27/2013 – Z3 z 10. januára 2013

 

15.01.2013

 

8/2013

 

Dekrét, ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.

 

01.02.2013

do

14.11.2017

 

9/2013

 

Dekrét o finančnom pláne spoločnosti Hont Medik s.r.o. na rok 2013

 

01.02.2013
do 30.04.2013

10/2013

Dekrét o počte a štruktúre pracovných miest v spoločnosti Hont Medik s.r.o. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré vnútropodnikové predpisy

01.02.2013

 

11/2013

 

Dekrét, ktorým sa mení a dopĺňa Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. a o zmene dekrétu č. 4/2013 Sp. Mzdový poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 10/2013 Sp.

 

16.02.2013

 

12/2012

 

Úplné znenie dekrétu č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

16.02.2013

 

13/2013

 

Úplné znenie dekrétu č. 4/2013 Sp. Mzdový poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

16.02.2013

do 31.12.2014

 

14/2013

 

Dekrét o významných dňoch spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

01.03.2013

 

15/2013

 

Oznámenie o vydaní smernice o zozname spoločníkov spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

01.03.2013

 

16/2013

 

Rozhodnutie o určovaní pracovnej náplne zamestnancov spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

01.03.2013

 

17/2013

 

Dekrét o symboloch spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

01.03.2013

 

18/2013

 

Dekrét, ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 9/2013 Sp. o finančnom pláne spoločnosti Hont Medik s.r.o. na rok 2013

 

18.02.2013

do 30.04.2013

 

19/2013

 

Dekrét o pracovných cestách v spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

01.03.2013

 

20/2013

 

Dekrét, ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 9/2013 Sp. o finančnom pláne spoločnosti Hont Medik s.r.o. na rok 2013 v znení dekrétu č. 18/2013 Sp. a o zmene a doplnení niektorých súvisiacich vnútropodnikových predpisov

 

15.03.2013

 

21/2013

 

Úplné znenie dekrétu č. 9/2013 Sp. o finančnom pláne spoločnosti Hont Medik s.r.o. na rok 2013

 

16.03.2013

do 30.04.2013

 

   22/2013    

 

Dekrét, ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 4/2013 Sp. Mzdový poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov

 

01.04.2013 

do 31.12.2014

 

23/2013

 

Dekrét o tvorbe finančného plánu spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

15.04.2013

 

24/2013

 

Rozhodnutie o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky Hont Medik s.r.o. za rok 2012

 

15.04.2013

 

25/2013

 

Oznámenie o prijatí rozhodnutia o dopyte na dodanie nového automobilu pre spoločnosť Hont Medik s.r.o.

 

13.04.2013

 

26/2013

 

Dekrét, ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov

 

01.05.2013

 

27/2013

 

Dekrét, ktorým sa mení dekrét č. 14/2013 Sp. o významných dňoch spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

01.05.2013

 

28/2013

 

Dekrét o cenách a cenotvorbe v spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

01.05.2013
do 08.03.2015

 

29/2013

 

Dekrét, ktorým sa vydáva cenník za výkony uskutočňované na žiadosť osoby zdravotníckym zariadením spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

01.05.2013

do 31.12.2014

 

30/2013

 

Úplné znenie dekrétu č. 14/2013 Sp. o významných dňoch spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

01.05.2013

 

31/2013

 

Dekrét o finančnom pláne spoločnosti Hont Medik s.r.o. na rok 2013

 

01.05.2013

 

32/2013

 

Rozhodnutie o osobitnom náhradnom voľne pre zamestnancov spoločnosti Hont Medik s.r.o. v roku 2013

 

01.05.2013

 

33/2013

 

Dekrét, ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 8/2013 Sp.

 

06.05.2013

do

14.11.2017

 

34/2013

 

Dekrét, ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 17/2013 Sp. o symboloch spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

06.05.2013

 

35/2013

 

Dekrét o preukazoch zamestnancov spoločnosti Hont Medik s.r.o. a ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov

 

15.05.2013

do

31.12.2017

 

36/2013

 

Úplné znenie dekrétu č. 17/2013 Sp. o symboloch spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

06.05.2013

 

37/2013

 

 Dekrét, ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 35/2013 Sp. o preukazoch zamestnancov spoločnosti Hont Medik s.r.o. a ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti v znení neskorších predpiso v

 

19.06.2013

 

38/2013

 

Dekrét, ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 10/2013 Sp. o počte a štruktúre pracovných miest v spoločnosti Hont Medik s.r.o. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré vnútropodnikové predpisy v znení dekrétu č. 20/2013 Sp.

 

01.07.2013

 

39/2013

 

Dekrét, ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 3/2013 Sp. o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 10/2013 Sp. a o zmene a doplnení niektorých vnútropodnikových predpisov

 

01.07.2013

 

40/2013

 

Dekrét o vyhlasovaní úplných vyhotovených znení vnútropodnikových predpisov spoločnosti Hont Medik s.r.o. po ich novelizáciách

 

15.08.2013

do 14.10.2016

 

41/2013

 

Oznámenie konateľa spoločnosti Hont Medik s.r.o. o vypracovaní a schválení Bezpečnostného projektu informačných systémov neštátneho zdravotníckeho zariadenia prevádzkovaného spoločnosťou Hont Medik s.r.o.

 

26.09.2013

 

42/2013

 

Dekrét o webovom sídle evidencií informačných systémov osobných údajov v spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

 

30.09.2013

do 31.7.2018


43/2013
 

Oznámenie o uložení vyhotoveného úplného znenia z 23. novembra 2012 Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. a Stanov obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. do Zbierky listín Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
 

13.12.2013

 

logo rocnik 2013