Zrušené dekrétom č. 17/2013 Sp. o symboloch spoločnosti Hont Medik s.r.o. (od 1. marca 2013). 

54

ROZHODNUTIE

z 8. decembra 2012

o schválení reliéfneho pečatidla Hont Medik s.r.o.

 

Ja, MUDr. Vladimír Hacek, jediný konateľ (štatutárny orgán) obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. podľa § 13 ods. 1, § 134 Obchodného zákonníka, § 7 ústredného predpisu č. 16/2011 Sp. o pečiatkach spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov a § 4 ústredného predpisu č. 42/2012 Sp. o symboloch spoločnosti Hont Medik s.r.o.:

 

Čl. I

Schvaľujem do používania reliéfne pečatidlo pečate spoločnosti Hont Medik s.r.o.; vyobrazenie odtlačku reliéfnej pečate spoločnosti Hont Medik s.r.o. je totožné s odtlačkom pečate spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

Čl. II

Mením prílohu č. 6 ústredného predpisu č. 42/2012 Sp. o symboloch spoločnosti Hont Medik s.r.o. nasledovne:

 

Príloha č. 6 k ústrednému predpisu č. 42/2012 Sp.

 

VYOBRAZENIE RELIÉFNEHO ODTLAČKU PEČATE PODNIKU

 

 

 

 

Čl. III

            Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 10. decembra 2012.

 

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

8. december 2012