Úplné znenie Zakladateľskej listiny z 15.11.2010

  • Listina poskytnutá zo zbierky listín Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica (v elektronickej podobe); zo zápisu v oddiele Sro, vložka číslo 8812/S

Zakladateľská listina účinná od 15.11.2010