9. Dekrét, ktorým sa novelizuje dekrét č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov a ktorým sa novelizuje dekrét č. 17/2013 Sp. o symboloch spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 34/2016 Sp.

04.10.2016 21:25

Záväzný obsah sa zobrazuje v pdf verzii.