Archív článkov

9. Dekrét, ktorým sa novelizuje dekrét č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov a ktorým sa novelizuje dekrét č. 17/2013 Sp. o symboloch spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 34/2016 Sp.

04.10.2016 21:25
Záväzný obsah sa zobrazuje v pdf verzii.

8. Oznámenie konateľa spoločnosti Hont Medik s.r.o. o vydaní mandátneho pokynu č. MP/ExU/2016/01 z 23. septembra 2016 o zostavení mimoriadnej účtovnej závierky

23.09.2016 17:22
Záväzný obsah sa zobrazuje v pdf verzii.

7. Úplné vyhotovené znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. z 30. augusta 2016

30.08.2016 22:10
Záväzný obsah sa zobrazuje v pdf verzii.

6. Písomné rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Hont Medik s.r.o. o niektorých zmenách v spoločnosti Hont Medik s.r.o.

30.08.2016 20:17
Záväzný obsah sa zobrazuje v pdf verzii.

5. Úplné znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. zo 6. augusta 2016

06.08.2016 19:12
Záväzný obsah sa zobrazuje v pdf verzii.

4. Písomné rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Hont Medik s.r.o. o niektorých zmenách v spoločnosti Hont Medik s.r.o.

06.08.2016 18:09
Záväzný obsah sa zobrazuje v pdf verzii.

3. Úplné znenie dekrétu o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.

22.07.2016 16:04
Záväzný obsah sa zobrazuje v pdf verzii.

2. Dekrét, ktorým sa novelizuje dekrét č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov

22.07.2016 12:59
Záväzný obsah sa zobrazuje v pdf verzii.

1. Písomné rozhodnutie jediného spoločníka o schválení zostavenej riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Hont Medik s.r.o. za rok 2015

28.06.2016 18:53
Záväzný obsah sa zobrazuje v pdf verzii.
Záznamy: 1 - 9 zo 9