anibline

  • Povinné údaje (podľa § 3a Obchodného zákonníka):

Hont Medik s.r.o.

Malinovského 873/7, 963 01  KRUPINA

- obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným;

- zápis: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica;

- v oddiele Sro, vložka číslo 8812/S; IČO: 36 622 371.

anibline

 

 

 


anibline

Základné informácie.

Tento web je určený pre publikovanie dokumentov pre vnútorné potreby spoločnosti Hont Medik s.r.o., jej orgánov, prokuristu, zamestnancov - a - v prípade záujmu aj pre tretie osoby. Za súlad zverejnených textov s ich platnou písomnou podobou zodpovedá konateľ Hont Medik s.r.o. 

Od r. 2016 sa tu zverejňujú písomné vydania vo formáte PDF podpísané QES (kvalifikovaným elektronickým podpisom).

Autorské práva.

Ak toto webové sídlo obsahuje diela chránené podľa Autorského zákona; súhlas na ich použitie môže udeliť konateľ Hont Medik s.r.o. Neoprávnené použitie diel chránených Autorským zákonom, ak sú súčasťou tohto webového sídla, podlieha sankciám.